HOŞ GELDİNİZ
   
 
  BEŞ VAKİT NAMAZIN KILINLŞI

 

BEŞ VAKİT NAMAZIN KILINIŞI:

(S. YAZICI’NIN, “RESİ

MLERLE NAMAZ” [D.İ.B.] ADLI KİTABININ ÖZETİ)

SABAH NAMAZI:

Sabah namazı

; ikisi sünnet, ikisi de farz olmak üzere dört rekattır. Önce sünneti, sonra da farzı kılınır.

SABAH NAMAZININ SÜNNETİNİN KILINIŞI:

Birinci Rekat
Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye doğru dönülür.

“Niyet ettim Allah rı

“Allâhü ekber”

diyerek iftitah tekbiri alı
zası için bu günkü sabah namazının sünnetini kılmaya” diye niyet edilir. nır; -Erkekler tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı olur ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır. -Kadınlar tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırırlar. yam: Ayakta duruş

Tekbirden sonra eller bağ

lanır. Ayakta iken, secde edilecek yere bakılır.

Ayakta sı

rasıyla; a. Sübhâneke b. Eûzü besmele c. Fâtiha Suresi d. Kur’an’dan bir sure daha okunur. elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak, ellerini göbek altında bağlarlar. -Kadınlar; Sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmaklarıyla sol elin bileğini kavramazlar. Rükû:

“Allâhü ekber”

“Semiallâhü limen hamideh”

“Allâhü ekber”

“Allâhü ekber”

1. Fil Suresi 2. Kurey

diyerek ba
diyerek secdeye varı
lır ve burada üç defa; “Sübhâne Rabbiyel Azîm”n ucuna bakılır. -Erkekler açık olarak elleriyle dizlerini tutup, sırtını dümdüz yaparlar. Dizleri ve dirseklerini dik tutarlar. -Kadınlar; Rükuda sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük tutarlar. Rükudan kalkış: lır ve ayakta “Rabbenâ leke’l-hamd”lır. n ve burun yere konur. Secdede baş, iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar asla kaldırılmaz. (Şayet kaldırılırsa namaz bozulur). Secdede iken burun kenarlarına bakılır. Burada üç kere; “Sübhâne Rabbiye’l-a’lâ”ndan uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur. -Kadınlar; secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur. İki Secde Arası Oturuş:şını secdeden kaldırıp, diz üstü oturulur. Otururken, parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların (dizlerin) üzerine konur ve kucağa bakılır. Burada “Sübhânallah” diyecek kadar kısa bir an oturulur. (Yani hemencecik secdeye gidilmez, biraz beklenir.) -Erkeklernı yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur. -Kadınlar; ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar. “Allâhü ekber” lır ve üç kere; “Sübhâne Rabbiye’l-a’lâ”a (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır. Secdeden kalkarken; Önce baş, sonra eller, daha sonra eller dizlerin üzerine konularak dizler, yerden kaldırılır. İftitah tekbirinde itibaren buraya kadar yapılanlara “Bir rekat” denir.İkinci Rekat: 1. Ayakta sırasıyla; a. Besmele b. Fatiha suresi c Kur’andan bir sure daha okunur. u gibi “Allâhü ekber”lır ve üç kere “Sübhâne Rabbiyel-azîm”lır ve ayakta “Rabbenâ lekel-hamd”lır. şımızı secdeden kaldırıp, dizler üzerine oturulur. Burada “Sübhânallah” diyecek kadar kısa bir an oturulur. 6. Sonra “Allâhü ekber” lır. ş: 7. “Allâhü ekber” p oturulur. Otururken, el parmakları dizlerin hizasına gelecek şekilde uylukların (diz) üzerine konur ve kucağa bakılır. rasıyla; a. Ettehiyyâtü b. Allâhümme salli c. Allâhümme bârik d. Rabbenâ âtina ..... duaları okunur. -Erkeklernı yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur. -Kadınlar; ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar. Sağ ve Sol Tarafa Selam Veriliş: 9. Önce başını sağa çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetüllah”lır. Sonra başını sola çevirerek gene “Esselâmü aleyküm ve rahmetüllah” lır. SABAH NAMAZININ FARZININ KILININIŞI: “Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir. Sabah namazının farzı da sünneti gibi kılınır. Sünnetten farkı, niyetteki değişiklik ve erkeklerin namazdan önce ikâmet (kâmet) getirmesidir. Bütün farz namazlarda erkeklerin kâmet getirmesi gerekir.KÂMET: Allâhü ekber: şhedü ellâ ilâhe illallâh: Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Eşhedü ellâ ilâhe illallâh: Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Eşhedü enne Muhammeder Rasûlullah:Şehadet ederim ki Hz. Muhammed (S.A.V.) O’nun elçisidir. Eşhedü enne Muhammeder Rasûlullah:Şehadet ederim ki Hz. Muhammed (S.A.V.) O’nun elçisidir. Hayye ales-salâh:şa (gelin). Hayye alel-felâh:şa (gelin ki kurtuluş namazdadır). Gad gâmetis-salâh: şlamıştır. Gad gâmetis-salâh: şlamıştır. Allâhü ekberşka ilah yoktur. ÖĞLE NAMAZI: Öğle namazı; dördü sünnet, dördü farz ve ikisi de son sünnet olmak üzere on rekattır. Önce dört rekat ilk sünneti kılınır. ÖĞLE NAMAZININ İLK SÜNNETİNİN KILINIŞI: “Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının ilk sünnetini kılmaya” diye niyet edilir. Birinci Rekat: “Allâhü ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır. Ayakta sırasıyla; a. Sübhâneke b. Eûzü besmele c. Fâtiha Suresi d. Kur’andan bir sure daha okunur.Tekbirlır. Sonra rükudan kalkılır. Sonra da “tekbir”p secdeye gidilir. Daha sonra “tekbir”p iki secde arasında biraz oturulur. Tekrar “tekbir”p ikinci defa secdeye gidilir. Sonra da “tekbir”lır. İkinci Rekat:rasıyla; a. Besmele b. Fâtiha Suresi c. Kur’andan bir sure daha okunur.lır. Sonra rükudan kalkılır. Sonra da “tekbir”p secdeye gidilir. Daha sonra “tekbir”p iki secde arasında biraz oturulur. Tekrar “tekbir”p ikinci defa secdeye gidilir. Bundan sonra “tekbir”a üçüncü rekata kalkılır. Üçüncü Rekat: Ayakta sırasıyla; a. Besmele b. Fâtiha Suresi c. Kur’andan bir sure okunur. Tekbirlır. Sonra rükudan kalkılır. Sonra da “tekbir”p secdeye gidilir. Daha sonra “tekbir”p iki secde arasında oturulur. Tekrar “tekbir”p ikinci defa secdeye gidilir. Sonra da “tekbir”lır. Dördüncü Rekat: Ayakta sırasıyla; a. Besmele b. Fâtiha Suresi c. Kur’andan bir sure okunur. Tekbirlır. Sonra rükudan kalkılır. Sonra da “tekbir”p secdeye gidilir. Daha sonra “tekbir”p iki secde arasında oturulur. Tekrar “tekbir”p ikinci defa secdeye gidilir. Bundan sonra “tekbir”ş’a geçilir. Bu “son oturuş”ta; Ettehıyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ve Rabbenâ duaları” okunur. Bundan sonra sağa ve sola “selam” verilir. ÖĞLE NAMAZININ FARZININ KILINIŞI: İkâmet getirilir (Erkekler), “Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir. Birinci Rekat: “Allâhü ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır. Ayakta sırasıyla; a. Sübhâneke b. Eûzü besmele c. Fâtiha Suresi d. Kur’andan bir sure daha okunur.lır. Sonra rükudan kalkılır. Sonra da “tekbir”p secdeye gidilir. Daha sonra “tekbir”p iki secde arasında biraz oturulur. Tekrar “tekbir”p ikinci defa secdeye gidilir. Sonra da “tekbir”lır. İkinci Rekatrasıyla; a. Besmele b. Fâtiha Suresi c. Kur’andan bir sure daha okunur.lır. Sonra rükudan kalkılır. Sonra da “tekbir”p secdeye gidilir. Daha sonra “tekbir”p biraz oturulur. Tekrar “tekbir”p ikinci defa secdeye gidilir. Bundan sonra “tekbir”lır. Üçüncü Rekat Ayakta sırasıyla; a. Besmele b. Fâtiha Suresi okunur. (Başka sure okunmaz) Tekbir’den sonra rükûya varılır. Sonra rükudan kalkılır. Sonra da “tekbir”p secdeye gidilir. Daha sonra “tekbir”p iki secde arasında oturulur. Tekrar “tekbir”p ikinci defa secdeye gidilir. Sonra da “tekbir”lır. Not Farz namazlarda 3. ve 4. rekatta sadece Fatiha Suresi okunur. Başka sure okunmaz.rasıyla; a. Besmele b. Fâtiha Suresi okunur. (Başka sure okunmaz) Tekbir’den sonra rükûya varılır. Sonra rükudan kalkılır. Sonra da “tekbir”p secdeye gidilir. Daha sonra “tekbir”p iki secde arasında oturulur. Tekrar “tekbir”p ikinci defa secdeye gidilir. Bundan sonra “tekbir”ş”a geçilir. Son oturuşta; “Ettehıyyâtü, Salli, Bârik ve Rabbenâ duaları” okunur. Sonra da “selam” verilir. ÖĞLE NAMAZININ SON SÜNNETİNİN KILINIŞI: “Öğle namazının son sünnetini kılmaya” niyet edilir. nın sünneti gibi iki rekat kılınıp namaz tamamlanır. İKİNDİ NAMAZI:İkindi namazı; dördü sünnet, dördü de farz olmak üzere sekiz rekattır. Önce dört rekat sünneti kılınır. İKİNDİ NAMAZININ SÜNNETİNİN KILINIŞI:“Niyet ettim Allah rızası için bu günkü ikindi namazının sünnetini kılmaya” diye niyet edilir. Birinci Rekat: “Allâhü ekber” diyerek iftitah tekbiri alınır. Ayakta sırasıyla; a. Sübhâneke b. Eûzü-besmele c. Fâtiha Suresi d. Kur’andan bir sure daha okunur.lır. Sonra rükudan kalkılır. Sonra da “tekbir”p secdeye gidilir. Daha sonra “tekbir”p iki secde arasında biraz oturulur. Tekrar “tekbir”p ikinci defa secdeye gidilir. Sonra da “tekbir”lır. İkinci Rekat:rasıyla; a. Besmele b. Fâtiha Suresi c. Kur’andan bir sure daha okunur.lır. Sonra rükudan kalkılır. Sonra da “tekbir”p secdeye gidilir. Daha sonra “tekbir”p iki secde arasında biraz oturulur. Tekrar “tekbir”p ikinci defa secdeye gidilir. Bundan sonra “tekbir” okunur. a üçüncü rekata kalkılır. Üçüncü Rekat: Ayakta sırasıyla; a. Sübhâneke b. Eûzü-besmele c. Fâtiha Suresi d. Kur’andan bir sure okunur.kindi ve yatsı namazının ilk sünnetleri kılınırken, diğer namazlardan farklı olarak; 2. rekattan sonraki ilk oturuşta; “Ettehıyyâtü, Allâhüme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.” 3. rekata kalkınca da, gene diğer namazlardan farklı olarak ayakta; “Sübhâneke, Eûzü-besmele, Fâtiha Suresi ve Kur’andan bir sure daha” okunur. 4. Rekatta ise; “Besmele, Fatiha ve Bir Sure” okunur. Tekbir’den sonra rükûya varılır. Sonra rükudan kalkılır. Sonra da “tekbir”p secdeye gidilir. Daha sonra “tekbir”p iki secde arasında oturulur. Tekrar “tekbir”p ikinci defa secdeye gidilir. Sonra da “tekbir”lır. Dördüncü Rekat: rasıyla; a. Besmele b. Fâtiha Suresi c. Kur’andan bir sure okunur. Tekbirlır. Sonra rükudan kalkılır. Sonra da “tekbir”p secdeye gidilir. Daha sonra “tekbir”p iki secde arasında oturulur. Tekrar “tekbir”p ikinci defa secdeye gidilir. Bundan sonra “tekbir”ş”a geçilir. Son oturuÖnce İşta; “Ettehıyyâtü, Salli, Bârik ve Rabbenâ duaları” okunur. Sonra da “selam” verilir. İKİNDİ NAMAZININ FARZININ KILINIŞI: kamet getirilir (Erkekler için), sonra da niyet edilir. Daha sonra, öğle namazının dört rekat farzı gibi kılınır. AKŞAM NAMAZI: Akşam namazı; üçü farz, ikisi de sünnet olmak üzere beş rekattır. Diğer namazlardan farklı olarak önce farzı kılınır. AKŞAM NAMAZININ FARZININ KILINIŞI: İkamet getirilir zası için bu günkü akşam namazının farzını kılmaya” Birinci Rekat:nır. Ayakta sırasıyla; a. Sübhâneke b. Eûzü-besmele c. Fâtiha Suresi d. Kur’andan bir sure okunur.ldıktan sonra “tekbir”a ikinci rekata kalkılır. Ayakta ikinci rekattaldıktan sonra “tekbir”a üçüncü rekata kalkılır. Üçüncü Rekat rasıyla; a. Besmele b. Fâtiha Suresi okunur. (Başka sure okunmaz) Not Farz namazlarda 3. ve 4. rekatta sadece Fatiha Suresi okunur. Başka sure okunmaz.ldıktan sonra “tekbir”n sonunda ikinci kez oturulur. Bu son oturuşta; “Ettehıyyâtü, Salli, Bârik ve Rabbenâ duaları” okunur. Sonra da “selam” verilir. AKŞAM NAMAZININ SÜNNETİNİN KILINIŞI: Önce niyet edilir. Sonra da sabah namazının sünneti gibi iki rekat kılınır. Böylece akşam namazı tamamlanmış olur. YATSI NAMAZI:Yatsı namazı; dördü ilk sünnet, dördü farz, ikisi de son sünnet olmak üzere on rekattır. YATSI NAMAZININ İLK SÜNNETİNİN KILINIŞI: Önce niyet edilir, sonra da ikindi namazıÖnce İkamet getirilir (Erkekler için), sonra niyet edilir. Daha sonra, öğle namazının farzı gibi dört rekat kılınır. YATSI NAMAZININ SON SÜNNETİNİN KILINIŞI: Önce niyet edilir, sonra sabah namazının sünneti gibi iki rekat kılınır. Böylece yatsı namazı tamamlanmış olur.


TİR NAMAZI: Yatsı namazında sonra kılınır, üç rekattır. Önce “Niyet ettim Allah rızası için bu gecenin vitir namazını kılmaya” denir. diyerek iftitah tekbiri alıBirinci Rekat:nır. Ayakta sırasıyla; a. Sübhâneke b. Eûzü-besmele c. Fâtiha Suresi d. Kur’andan bir sure okunur.ldıktan sonra “tekbir”a ikinci rekata kalkılır. Ayakta ikinci rekattaldıktan sonra “tekbir”a üçüncü rekata kalkılır. Not: 3. rekatin kılınışı diğer namazlardan farklıdır; Bu rekatta Fatiha ve bir sure okunduktan sonra hemen rüku’ya gidilmez. “Allâhü ekber” denilerek eller yukarı kaldırılıp, tekrar bağlanır ve “Kunut duaları” okunur. Sonra tekrar tekbir getirip rüku’ya varılır. Üçüncü Rekat ldıktan sonra “tekbir”n sonunda son kez oturulur. Bu son oturuşta; “Ettehıyyâtü, Salli, Bârik ve Rabbenâ duaları” okunur. Sonra da “selam” verilir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kur’anda 114 tane sure vardır. Fatiha Suresinden sonraki 113 surenin hepsi de namazda okunabilir. Namazda Kur’an okumak farz olduğundan, uzun surelerden ezberi bulunmayanlar, namazı hiç olmazsa Kur’anın son sayfalarında yer alan ve Kur’anın en kısa sureleri olan şu 10 sureyi okuyarak kılmak mecburiyetindedirler. Bu surelerin Kur’anın diziliş sırasına göre baştan sona doğru sıralanışı şöyledir; ş Suresi 3. Maun Suresi 4. Kevser Suresi 5. Kafirun Suresi

6. Nasr Suresi 7. Tebbet Suresi 8. İ

B.    Kı

hlas Suresi 9. Felak Suresi 10. Nas Suresi NAMAZDA KUR’AN OKUMANIN DA BAZI ŞARTLARI VARDIR: A. Bütün namazlarda; “her rekatta Fatiha Suresi” okunur. Hemen arkasından herhangi bir sure veya uzunca bir ayet okunması gerekir. sa surelerin okunuşunda, Kur’andaki sıraya göre baştan sona doğru gidilir. Sondan başa doğru okunmaz. Yani 1. Rekatta Nasr Suresini okuduysak 2. Rekatta Fil, Kureyş veya Kevser suresini okuyamayız. Tebbet veya daha sonra gelen surelerden birini okuruz.

C.

hlas suresini okuyamayız. Ya Felak veya Nas suresini okuyabiliriz. Veya sırada olan Tebbet suresini okuruz.

D.

sure okunmaz. (Fatihadan sonra her rekatta Kevser suresini okumak gibi)

NAMAZ KILARKEN Dİ

KKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR VARDIR:

*

Bir kişi namaz kıldığı halde kıldığı namazı onu kötülük yapmaktan alıkoymuyor, günahlara devam ediyorsa; “Muhakkak ki namaz insanı her türlü kötülük ve ahlaksızlıktan alıkoyar” ayeti gereğince, kıldığı namazın hayrını görmüyor demektir.

* İ

mama uyan kişi imamdan önce hareket etmemelidir. Şayet ederse; “Sizden biriniz imamdan evvel başını kaldırırsa, Allah onun başını eşşek başı etmesinden korkmaz mı?” hadisindeki akıbete, ahirette uğrar.

* Abdesti güzel almalı

ve namazı hızlı kılmamalıdır. Zira Peygamberimiz (S); “Bir kimse abdest aldığında, abdestini güzelce alır, sonra namaza kalkar ve o namazın rükuunu, secdelerini ve ondaki kıraati (Kur’an okumayı) tam olarak yerine getirirse, namazı ona; “Sen beni muhafaza ettiğin gibi Allah da seni muhafaza etsin.” der. Sonra o namaz, bir ziya ve nur ile semaya yükseltilir ve o namaz için semanın kapıları açılır (kabul edilir). Kul abdestini güzel almaz, rüku, secde ve kıraatini tam yapmazsa, namazı ona: “Sen beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin.” der. Sonra o namaz, üzerinde bir zulmet olduğu halde semaya yükseltilir. Lakin semanın kapıları açılmaz. Sonra o namaz eski bir elbise gibi dürülür ve sahibinin yüzüne vurulur.şka Hadisinde ise; “Hırsızlıktan yana insanların en kötüsü, namazından çalandır. (Hızlı kılarak) Rükuundan çalar, secdesinden çalar...” buyurmaktadır.

* “Namaz kı

lanlar içinde öyle adam vardır ki, namazı huzurla (tam) kılar. Onlardan namazı yarım kılan, çeyrek kılan, beşte bir, altıda bir, yedide bir, sekizde bir, onda bir kılan da vardır.” Hadisine göre, namazı huşu ile kılmak çok önemlidir. Namazı huşu ile kılabilmek, namazda başka şeyleri düşünmemek için de Peygamberimizin (S); “Namazda ölümü hatırla. Zira insan namazında ölümü hatırlarsa, namazı “ihsan” ile kılmaya çalışır. Ve bundan sonra namaz kılamayacağını zanneden bir kimsenin namaz kılması gibi kılar.” tavsiyesine göre namaz kılarken ölümü hatırlamalıdır.

* Namazı

daha güzel kılabilmek için Peygamberimizin; “Hangi namaz kılanların sevabı daha çoktur” sorusuna cevaben; “(Namaz kılmakla beraber) Allah’ı çok zikredenlerin” Hadisi Şerifi gereğince çokça zikretmeli, bununla beraber namaza durmadan önce de birkaç dakika Allah’ı zikrederek kalbi namaza hazırlamalıdır.

* Namazdan hakkı

yla istifade edebilmek için; Allah’ın yasaklarından kaçınmak ve O’nun emirlerine itaat etmek gerekir. Zira Peygamberimiz (S); “Adam camiye gider, namaz kılar. Allah katında sivri sinek kanadı kadar kıymeti olmaz. Kiminin de namazının Uhud dağı kadar kıymeti olur. Bunun sebebi, ikincinin birinciden daha akıllı olmasıdır” buyurdu. “Akılca güzel nasıl olur?” diye soruldu. “er haramdan kim daha çok sakınıyorsa, hayra kim daha çok hırslıysa, o daha akıllıdır.şlardır.

* Namaz kı

larken başka şeylerle uğraşmamak ve sağa sola bakmamak lazımdır. Hadisi Şerifte; “Kul namaza durduğunda sağa sola bakarsa, Rabbi ona buyurur ki: “Ey kulum, Ben senin iltifat ettiğin (yöneldiğin) şeylerden hayırlıyım.” 2. ve 3. defa bakarsa, yine aynı şekilde buyurur. 4. defa bakarsa ondan yüz çevirir.” buyurulmuştur.

* Ak

* Tüm bunlara rağ

şam yemeği hazırsa önce yemeli; kişi sıkışıksa önce tuvalete gitmeli, sonra namaz kılmalı ki aklı bunlara takılı kalmasın. men namazda gene vesvese olabilir. Zira Peygamberimiz (S); “Namazda vesvese dindendir ve açık imandandır. Hemen hemen hiç bir mümini şaşmaz.” buyurmuştur. Ama asıl olan vesvesesiz kılmaktır. Başka bir Hadisi ise; Kim şu Benim abdestim gibi abdest alır da sonra vesvesesiz iki rek'at namaz kılarsa, geçmiş günahları af olur.
buyurmu
her zaman Allah’ı
Bir ba
     Fatiha suresi hariç, her rekatta aynı
     Sure atlamak istiyorsak en az 2 veya daha çok sure atlayarak okuruz. 1 tane sure atlanmaz. Yani 1. Rekatta gene Nasr Suresini okuduysak 2. Rekatta 1 tane sure atlayarak İ
getirilip, üçüncü rekatı
a. Besmele b. Fâtiha Suresi c. Kur’andan bir sure d. Kunut duaları
okunur. Rüku ve secdeler yapı
getirilip, ilk kez oturulur. İlk oturuşta sadece “ettehıyyâtü” duası okunur. Daha sonra ise “tekbir” getirilip, ayağ
ise; a. Besmele b. Fâtiha Suresi c. Kur’andan bir sure okunur. Rüku ve secdeler yapı
getirilip, ayağ
Rüku ve secdeler yapı
“Allâhü ekber”
nın sünneti gibi dört rekat kılınır. YATSI NAMAZININ FARZININ KILINIŞI:
getirilip, üçüncü rekatı
: 3 ve 4 rekatlı
Rüku ve secdeler yapı
Ayakta sı
getirilip, ilk kez oturulur. İlk oturuşta sadece “ettehıyyâtü” duası okunur. Daha sonra ise “tekbir” getirilip, ayağ
ise; a. Besmele b. Fâtiha Suresi c. Kur’andan bir sure okunur. Rüku ve secdeler yapı
getirilip, ayağ
Rüku ve secdeler yapı
“Allâhü ekber”
(Erkekler ), sonra niyet edilir: “Niyet ettim Allah rı diyerek iftitah tekbiri alı
getirilip, “Son oturu
alı
alı
alı
’den sonra rükûya varı
Ayakta sı
getirilip, dördüncü rekata kalkı
alı
alı
alı
Not: İkindi ile yatsı namazının ilk sünnetleri “gayrı müekked sünnettir”=Yani Peygamberimiz, işi olduğunda bazen bu sünnetleri terk etmiştir. Diğer namazların sünnet ve son sünnetleri ise, “Müekked sünnettir”=Yani hiç terk etmediği sünnetlerdir. Biz de bunları terketmemeliyiz. İ
Sonra da “tekbir” getirilip, ayağ
getirilip ilk kez oturulur. İlk oturuşta; “Ettehıyyâtü, Allâhüme salli –bârik” duaları
alı
alı
alı
Tekbir’den sonra rükûya varı
Ayakta sı
getirilip, ikinci rekata kalkı
alı
alı
alı
Tekbir’den sonra rükûya varı
Sonra da sabah namazı
getirilip, “Son oturu
alı
alı
alı
: 3 ve 4 rekatlı
Dördüncü Rekat: Ayakta sı
getirilip, dördüncü rekata kalkı
alı
alı
alı
getirilip ilk kez oturulur. İlk oturuşta sadece “ettehıyyâtü” duası okunur. Daha sonra ise “tekbir” getirilip, üçüncü rekata kalkı
alı
alı
alı
Tekbir’den sonra rükûya varı
Ayakta sı
getirilip, ikinci rekata kalkı
alı
alı
alı
Tekbir’den sonra rükûya varı
getirilip, Kade-i Ahire’ye=Son oturu
alı
alı
alı
’den sonra rükûya varı
getirilip, dördüncü rekata kalkı
alı
alı
alı
’den sonra rükûya varı
getirilip ilk kez oturulur. İlk oturuşta sadece “ettehıyyâtü” duası okunur. Daha sonra ise “tekbir” getirilip ayağ
alı
alı
alı
Tekbir’den sonra rükûya varı
Ayakta sı
getirilip, ikinci rekata kalkı
alı
alı
alı
’den sonra rükûya varı
Allâhü ekber Lâ ilâhe illallâh: Allah’tan ba
Namaz ba
Namaz ba
Haydin kurtulu
Haydin namaza (gelin). Hayye ales-salâh: Haydin namaza (gelin). Hayye alel-felâh: Haydin kurtulu
Allah en büyüktür. Allâhü ekber: Allah en büyüktür. Allâhü ekber Allâhü ekber E
denilir. Selam verirken omuzlara bakı
denir. Selam verirken omuzlara bakı
; sol ayağı
8. Otururken sı
Burada da üç kere; “Sübhâne Rabbiyel-a’lâ” denilir. Oturudiyerek secdeden kalkı
diyerek ikinci defa secdeye varı
Burada üç kere; “Sübhâne Rabbiyel-a’lâ” denir. 5. “Allâhü ekber” diyerek ba
denilir.” 4. “Allâhü ekber” diyerek secdeye varı
denilir. 3. “Semiallâhülimen hamideh” diyerek rükudan kalkı
diyerek rükuya varı
2. Birinci rekatta olduğ
denilir. “Allâhü ekber” diyerek secdeden ayağ
diyerek ikinci defa secdeye varı
; sol ayağı
denir. -Erkekler; secdede dirseklerini yanları
Secdeye inerken; önce dizler, sonra eller, daha sonra da alı
denilir.” Sücûd: Secdeler
diyerek rükudan kalkı
; Rükuda parmakları
denir. Rükudayken ayakları
diyerek rüku’ya varı
-Erkekler; Sağ
:


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

www.flyt.tr.gg
 More Cool Stuff At POQbum.com
<
Reklam
 
PARANIN NOTLARI
 
GAZETE
 
MUTLAKA BAKIN
 

-----www.flyt.tr.gg-----

HOŞ GELDİNİZ ÜZEYFE ERDİNÇ son aşamlarına geldi çok tşk ederrim mujo_531@hotmail.com ADLI MSN ADRESİNDEN BANA ULAŞABİLİRSİNİZ <<<<<<< SAYGILARIMLA >>>>>>>

-----www.flyt.tr.gg-----

SON DAKİKA
 
Haber
 
Bugün 1 ziyaretçi (30 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=